ردیفعنوان پروژهکارفرمامحل اجرای پروژهحوزه تخصصی پروژهوضعیت پروژه و سال اجرا
1خدمات مشاوره نظارت عالیه محیط زیست براساس استاندارد ISO 14001شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایرانسطح کشورEMP-CDMتکمیل-1388
2گزارش ارزيابي اجمالي اثرات زيست­محيطي طرح بازيافت روغن‌هاي كاركردهشرکت پالایش روغن سازان نوین هرمزگانبندرعباسEnvironment Impact Assessmentتکمیل- 1388
3مطالعات طرحریزی سیستم مدیریت پسماند شهرک صنعتی چرمشهرشرکت شهرک‌های صنعتی تهران وزارت صنایع و معادنچرمشهرwaste managementتکمیل-1389
4انجام مطالعات و تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی واحد توليد پروپيلن از پروپان  شرکت پتروشیمی سلمان فارسیماهشهرEnvironment Impact Assessmentتکمیل-1389
5تدوین الزامات زیست محیطی سیستم مدیریت HSEشرکت ملی صنایع پتروشیمیتهرانHSE-MSتکمیل- 1390
6انجام مطالعات و تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح وینیل استات مونومرشرکت پتروشیمی نوینماهشهرEnvironment Impact Assessmentتکمیل- 1390
7انجام مطالعات و ارائه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی طرح توسعه شرکت پرشین‌شل  شرکت پرشین‌شلماهشهرEnvironment Impact Assessmentتکمیل-1390
8ارائه خدمات  مشاوره در زمینه تهیه گزارش ارزیابی و اخذ مجوز زیست محیطیشرکت پتروشیمی گناوه دشتستانگناوهEnvironment Impact Assessmentناتمام-1392
9تدوین دستورالعمل تخصصی ارزیابی زیست‌محیطی واحدهای پتروشیمیشرکت ملی صنایع پتروشیمیتهرانEnvironment Impact Assessment in projects life cycleتکمیل-1391
10ارائه خدمات  مشاوره در زمینه تهیه گزارش ارزیابی و اخذ مجوز زیست محیطیشرکت درخشان شیمی بندرماهشهرEnvironment Impact Assessmentتکمیل-1391
11گردآوری اطلاعات طرح پیاده‌سازی و تکمیل طرح تدوین ضوابط و جرائم زیست محیطی سایت چهار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینیسازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمیمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمیEMPتکمیل- 1390
12مطالعات امکان‌سنجی استقرار ایستگاه‌های پردازش و بازیافت پسماند در شمس‌آباد، عباس‌آباد و پایتختشرکت شهرک‌های صنعتی تهران وزارت صنایع و معادنشهرک‌های صنعتی ذیربطwaste managementتکمیل-1391
13طراحی سیستم مدیریت زیست محیطی خاک در صنایع پتروشیمیپارک علم و فناوری دانشگاه تهران(شرکت ملی صنایع پتروشیمی)تهرانSoil pollution managementتکمیل-1392
14تهیه گزارش مدیریت زیست‌محیطی (EMP) براساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و مشاوره در خصوص امور زیست‌محیطیموسسه شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگتهرانEnvironmental management planتکمیل-1392
15بازنگری ارزیابی EIA طرح پتروشیمی گناوه دشتستان به دلیل تغییر مکانشرکت پتروشیمی گناوه دشتستانگناوهEnvironment Impact Assessmentتکمیل-1393
16بررسی کیفیت و امکان استفاده مجدد لجن تولیدی در تصفیه‌خانه فاضلاب در شهرک صنعتی عباس‌آبادپارک علم و فناوری دانشگاه تهران(شرکت شهرک‌های صنعتی تهران)تهرانWastewater treatmentتکمیل-1392
17مطالعات و گزارش ارزیابی زیست‌محیطی پروژه خط انتقال اتان عسلویه به چابهارشرکت پتروایمن نعمت(نسکو)عسلویه-چابهارEnvironment Impact Assessmentتکمیل-1392
18خدمات مشاوره طراحی فاز یک تصفیه‌خانه فاضلاب شرکت پتروشیمی کیمیا صنعت دالاهوشرکت پتروایمن نعمت(نسکو)تهرانWastewater treatmentتکمیل-1392
19بررسی سیستم تصفیه‌خانه بهداشتی و ارائه راهکارهای لازم جهت بهینه‌سازی سیستم و تصفیه فاضلاب در رنج استاندارد و ارائه برنامه راهبردیشرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاهکرمانشاهWastewater treatmentتکمیل-1393
20رفع مشکل تامین تجهیزات معیوب و راهبری آزمایشی پکیج‌های تصفیه‌خانه‌های بهداشتی خرد و موجانشرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاهکرمانشاهWastewater treatmentتکمیل-1393
21انجام مطالعات و ارائه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی برای سایت شرکت پتروشیمی کیانشرکت پتروشیمی کیانعسلویهEnvironment Impact Assessmentتکمیل-1394
22شناسایی آلودگی‌های زیست‌محیطی، تدوین فلودیاگرام نشر آلاینده‌های زیست‌محیطیشرکت پتروشیمی غدیرماهشهرEnvironmental Flow Diagramتکمیل-1395
23انجام خدمات مشاوره مطالعات اندازه‌گیری پارامترهای زیست‌محیطی سایت گسترش صنایع شیمیایی سیناشرکت پترو عمران مکرانچابهارPollution Measurementsتکمیل-1396
24انجام خدمات مشاوره مطالعات مدل‌‎سازی تجمعی انتشار آلاینده هوای سایت گسترش صنایع شیمیایی سیناشرکت پترو عمران مکرانچابهارAir pollution Modelingتکمیل-1397
25انجام خدمات مشاوره مطالعات مدل‌سازی تجمعی انتشار آلاینده سایت پتروشیمی بدر شرقشرکت پترو عمران مکرانچابهارAir pollution Modelingتکمیل-1397
26انجام خدمات مشاوره مطالعات اندازه‌گیری پارامترهای زیست‌محیطی سایت پتروشیمی بدر شرقشرکت پترو عمران مکرانچابهارPollution  Measurementsتکمیل-1397
27انجام مطالعات SIL,HAZOP,HAZID خط لوله و مخازن میانی متانول شرکت انبارها و پایانه‌های مکرانشرکت پترو عمران مکرانچابهارHSEتکمیل-1398
28انجام مطالعات ارزیابی ریسک خط لوله QRA انتقال محصول شرکت انبارها و پایانه‌های مکرانشرکت پترو عمران مکرانچابهارRisk Assessmentتکمیل-1398
29همکاری در انجام خدمات مشاوره و تایید گزارشات اثرات زیست محیطی طرح متانول، اولفین و پلی اولفین شرکت گسترش صنایع شیمیایی سیناشرکت پترو عمران مکرانچابهارEnvironment Impact Assessmentتکمیل-1399
30همکاری در انجام خدمات مشاوره و تایید گزارشات اثرات زیست محیطی طرح متانول شرکت پتروشیمی بدر شرق  شرکت پترو عمران مکرانچابهارEnvironment Impact Assessmentتکمیل-1399
31شناسایی کمی و کیفی بازیافت و دفع مواد زائد خطرناک خانگی شهر مشهدشهرداری مشهدمشهدپسماندتکمیل-1400
32انجام مطالعات و ارائه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی (فاز اول)پتروکیمیای ابن سیناماهشهرEnvironment Impact Assessmentتکمیل-1400
33پایش و تهیه برنامه کاهش آلاینده‌ها در معادندانشگاه شیرازسطح کشورEMP-PROCESSتکمیل-1400
34ارزيابي اثرات زيست محیطي سايت دفع پسماندهای ويژه و صنعتي استان اصفهانشرکت بهسازان محیط زیست آسیااصفهانEnvironment Impact Assessmentتکمیل-1401
35انجام مطالعات و ارائه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی نیروگاه سیکل ترکیبیشرکت فولاد مبارکهاصفهانEnvironment Impact Assessmentتکمیل-1401
36انجام مطالعات و ارائه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی پرورش میگواداره کل شیلات استان مازندرانبهشهرEnvironment Impact Assessmentناتمام
37پایش، کنترل و کاهش کل آلاینده‌های پالایشگاه نفت اصفهانپالایشگاه نفت اصفهاناصفهانEMP-PROCESSتکمیل-1401
38  برچسب‌گذاری و حسابداری کاهش کربن و نر‌م‌افزار سنجش، گزارش‌دهی و راستی‌آزمایی )صحه‌گذاری( انتشار گازهای گلخانه‌ای  دانشگاه امیرکبیرسطح کشورMRVتکمیل-1401
39مطالعه روش‎های بهینه‎سازی مصرف انرژی و ارائه راهکارهای تأمین انرژی با استفاده از انرژی‎های تجدیدپذیر در واحدهای منتخب ایمیدایمیدروسطح کشورEnergy Auditناتمام
40انجام مطالعات و ارائه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی (فاز دوم)پتروکیمیای ابن سیناماهشهرEnvironment Impact Assessmentجاری
41پایش و تهیه برنامه کاهش آلاینده‌ها در بخش صنعتی چرم‌سازي و دباغيدانشگاه تربیت مدرسسطح کشورEMP-PROCESSجاری
42پایش و تهیه برنامه کاهش آلاینده‌ها در صنعت نیروگاهدانشگاه خواجه نصیرسطح کشورEMP-PROCESSجاری
43پایش و تهیه برنامه کاهش آلاینده‌ها در صنعت شیمیاییدانشگاه تهرانسطح کشورEMP-PROCESSجاری
44بررسی صنایع قابل بارگذاری در منطقه ویژه اقتصادی لامرد و پارسیان منطبق با شرایط منطقه به لحاظ فنی-اقتصادی و زیست‎محیطیدانشگاه خواجه نصیرلامردFS-EMP-PROCESSجاری
45امکان‌سنجی و طراحی مفهومی بازیافت حداکثری جریانBrain  تولیدی واحد اسمز معکوس با استفاده واحد تقطیر چند مرحله‌ای (MED) مبین انرژی خلیج فارسدانشگاه تهرانعسلویهWastewater treatmentجاری
46بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های گروه افق کوروشافق کوروشتهرانEnergy Auditجاری
47تعیین سهم آلاینده های ثانویه سولفات، نیترات و آمونیوم خروجی از پنج نقطه نیروگاهی منتخب با استفاده از همبست مدل های WRF و CMAQدانشگاه خواجه نصیرسطح کشورAir pollution Modelingجاری
48بررسی راهكارهاي کنترل و طراح بازيابي بخارات مخازن نگهداري متانول (VRU) و تحليل فني و محيط زيستي آنهاپترو عمران مکرانچابهارPROCESSجاری
49ارزیابی کمی و کیفی ریسک و مدلسازی آلودگی هوا واحد HDPE/LLDPEاهدا پلیمرماهشهرQRA- Air pollution Modelingجاری
50انجام مطالعات و ارائه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی واحد متانولهلدینگ باخترچابهارEnvironment Impact Assessmentجاری
51طراحی و نظارت واحدهای تصفیه‌خانه شرکت بهنوش مرکزی، واحد ستاره و دوغ آبعلی ایرانهلدینگ بهنوشکرج-آبعلی-تهرانWastewater treatmentجاری
52ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح احداث خط ورق رنگي لوازم خانگي با ظرفيت 120 هزار تن در سالفولاد مبارکهاصفهانEnvironment Impact Assessmentجاری
53ارزيابي زيست محيطي جهت احداث خط اسيد شويي وتاندم پيوستهفولاد مبارکهاصفهانEnvironment Impact Assessmentجاری
54ارزيابي زيست محيطي بزرگترین نیروگاه خورشیدی خاورمیانهفولاد مبارکهاصفهانEnvironment Impact Assessmentجاری

برای پایش، کنترل و کاهش آلاینده‌های صنعتی خود نیازمند راه حل هستید؟ ما در این امر متخصصیم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه + نوزده =