عنوان پروژه: شناسایی آلودگی‌های زیست‌محیطی، تدوین فلودیاگرام نشر آلاینده‌های زیست‌محیطی
کارفرما: شرکت پتروشیمی غدیر
محل اجرای پروژه: ماهشهر
حوزه تخصصی پروژه: فلودیاگرام نشر آلاینده‌های زیست‌محیطی (EFD)
وضعیت پروژه: تکمیل-1395
فلودیاگرام نشر آلاینده‌های پتروشیمی غدیر

پروژه‌های دیگر

فلودیاگرام نشر آلاینده ها: به نموداری از جریان تولید محصولات از مواد اولیه گفته می شود که در آن کلیه منابع تولید انتشارات آلاینده نشان داده شده باشد.

انتشارات آلاینده: هر نوع مواد يا عوامل فيزكيي و شيميايي كه باعث آلودگي محیط زیست شده يا به آلودگي آن بيفزايد. انتشارات آلاینده ممکن است به صورت آزادسازی مداوم یا موردی که از قبل پیش بینی شده یا نشده، رخ دهد.

نقاط دارای پتانسیل آلایندگی: تمام نقاطی از فرآیندهای اصلی و فرعی تولید، انتقال و نگهداری مواد اولیه، میانی و محصول که بالقوه توان نشر انتشارات آلاینده به محیط را داشته باشد.

قواعد کلی اجرای این پروژه در شرکت پتروشیمی غدیر به شرح زیر است:

 • شرکت باید از آخرین قوانین، مقررات و راهنماهای مربوطه آگاهی داشته باشد.
 • اولين گام جهت كنترل و مديريت آلاينده ها، شناسايي آن است. لذا به منظور استفاده از یک روش كار هماهنگ جهت شناسايي آلاينده ها در صنايع پتروشيمي استفاده از آن الزامي است.
 • فلودياگرام نشر آلاینده های واحد با تمركز بر آلاينده هاي توليدي، پايه اي براي شناسايي آلاينده ها و تغیيرات احتمالي آن و برنامه ريزي براي كنترل و مديريت آلاينده ها خواهد بود. لذا ضروري است امور خدمات فنی شركت غدیر، فلودياگرام زيست محيطي را براي هر واحد تهيه كرده و برای تایید و نگهداری به عنوان مستندات زیست محیطی به امور HSE شرکت ارسال نماید.
 • فلودياگرام نشر آلاینده ها بايد براي شرايط طراحي و واقعي تهيه شده و هر سال یک بار به روز شود.
 • حداقل اطلاعات لازم در فلودياگرام نشر آلاینده ها عبارتست از : ميزان و حالت فيزیکی مواد مصرفي، ميزان و حالت فيزیکی مواد اصلي و فرعي توليدي، شرايط )دما و فشار( راكتورها، نام شيميايي يا تجاري جريان آلاينده، حالت فيز كيي، دسته بندي جريان آلاينده در قالب پسماند، فاضلاب يا گاز، ميزان توليد آلاينده، شرايط فيزیکی آلاينده )دما و فشار(.
 • در صورت بروز تغييرات عمده، مثل تغيير در مواد خام مصرفي، مواد شيميايي مصرفي، شرايط فيزیکی و عملیاتی راكتورها و فرآيند توليد و ساير شرايط محيطي، فلودياگرام نشر آلاینده ها بايد حداكثر ظرف مدت یک ماه پس از تغییر به روز شود.
 • نقاط داراي پتانسيل آلايندگي به منظور شناسايي كامل آلاينده ها ، نقاطي از مجتمع كه داراي پتانسيل آلايندگي مي باشد، بايد با دقت بيشتري مورد توجه قرار گيرد. اين نقاط مي تواند از چهار طريق

 الف( آب و فاضلاب، ب( هوا ، ج( صدا و د( پسماند، محيط زيست را آلوده كند.

– نقاط زير كه پتانسيل آلودگي محيط زيستا ز طريق آب و فاضلاب را دارد بايد، مورد بررسي قرار گيرد:

 • سپتیک هاي بهداشتي
 • سپتیک ها و سامپ هاي جمع آوري فاضلاب صنعتي
 • زيرريز بويلرها
 • زيرريز برج هاي خنك كننده
 • آب هاي سطحي  )مشخص كردن كانال هاي آب هاي سطحي و ريزش هاي آن(
 • خروجي ناك اوت درام و درين درام فلرها
 • کليه نقاطي كه در فرايند، احتمال نشت و ريزش در آب هاي سطحي دارد.
 • مسير انتقال هر یک از جريان هاي فوق به مقصد نهايي
 • انبار مواد شیمیایی و مخازن ذخیره
 • محل واحد هاي املاح زدايي از آب و خروجي Reject آنها
 • حوضچه های تبخیر
 • واحدهای مختلف تصفیه خانه

– نقاط زير كه پتانسيل آلودگي محيط زيست را از طريق هوا دارد بايد مورد بررسي قرار گيرد:

 • سيستم هاي فلرينگ
 • دودكش ها
 • Ventingمربوط به شيرهاي اطمينان و ايمني مخازن، خطوط ارتباطي
 • هيترها
 • واحدهاي توليد برق
 • زباله سوزها
 • محلهاي توليد و نشت گازهاي فرار از جمله حوضچه های تبخیر، حوضچه های پیش تصفیه و تصفیه خانه فاضلاب، مخازن و محل نگهداری پسماندها
 • منابع بزرگ ذخيره مواد شيميايي اطفاي حريق و توليد كننده هاي گازهاي خنك كننده ) از نظر استفاده از هالون ها و CFC ها (
 • كليه نقاطي كه در فرايند، احتمال نشت گاز يا ايجاد بوي نامطبوع دارد.

شرکت مهندسان مشاور آرین ستاک اندیش

محیط زیست برای ما
ما برای محیط زیست

شرکت مهندسین مشاور آرین ستاک اندیش با بیش از 12 سال سابقه در زمینه انرژی و اجرای پروژه‌های متعدد و موفق در زمینه محیط زیست، توانایی آن را دارد که خدمات ارزنده‌ای در خصوص ارزیابی اثرات زیست محیطی مرتبط با صنایع مختلف ارائه دهد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × سه =