مدیریت منابع آب

با توجه به محدود بودن ذخایر آب شیرین در جهان و ایران و چالش های پیش آمده در استان های مختلف کشور به منظور تامین آب لازم برای کشاورزی و مصرف شهری، ضرورت مدیریت منابع آب بیش از پیش محسوس است.

در کشورهای با درآمد پایین، متوسط مصرف آب بخش کشاورزی در حدود 87 درصد، صنعت 8 درصد و خانگی 5 درصد تخمین زده می شود در حالی که سرانه متوسط کشورهای با درآمد متوسط به در همین بخش ها به ترتیب 75، 12 و 12 درصد و کشورهای با درآمد بالا به ترتیب 30، 59 و 11 درصد گزارش شده است.

برخی مطالعات این نکته را ذکر می‌کنند که هر 21 سال نیاز جوامع به آب 2 برابر می شود. ایران به علت شرایط توپوگرافی و موقعیتش در پهنه بندی رطوبتی، در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد.

نزولات جوی کشور در سالیان گذشته از 251 میلی متر کاهش یافته و توزیع نامناسب آب نیز برای مناطق جمعیتی و صنعتی مشکلات عدیده ای ایجاد کرده است. افزون بر محدودیت آب های در دسترس، آلودگی منابع آبی نیز یکی از چالش های کشور بوده که می تواند کشورهای همسایه و حتی مرزهای دریایی کشور را تحت تاثیر  قرار دهد.

عوامل تهدید کننده منابع آبی کشور

توسعه شهر نشینی:

توسعه شهرها در نقاط خاص و تمرکز جمعیت در این نقاط، پیامدهای مختلف زیست محیطی من جمله مصرف بی رویه منابع آب و آلودگی های مختلف زیست محیطی را به همراه دارد.

توسعه صنعت:

رشد صنایع خود یکی از عوامل گردهم آوری جمعیت زیادی از افراد است و یا در مواردی، شهرک های بزرگ صنعتی را در اطراف شهرهای بزرگ می سازند تا جمعیت شاغل دچار مشکل نشوند. پساب ها، پسماند و آلودگی هوا ناشی از صنایع نیز یکی از خطرات بزرگ منابع طبیعی علی الخصوص منابع آب محسوب می شود.

توسعه کشاورزی:

کشاورزی رایج در ایران از شیوه های آبیاری سنتی استفاده کرده و به همین دلیل یکی از بزرگ ترین بخش های مصرف کننده آب کشور محسوب می شود. یکی آلودگی های رایج تولید شده در این صنعت آلودگی ناشی از سموم و کودهای کشاورزی است که با نفوذ به منابع آب سطحی و زیرزمینی می تواند سلامت منابع آبی را به خطر بیندازد.

مدلسازی منابع آب سطحی و زیرزمینی یکی از روش های موجود برای کنترل و پایش وضعیت منابع آب سطحی و زیرزمینی محسوب می شود. مدل سازی منابع آب همواره با اهداف دستیابی به روش های مناسب برای حفاظت از منابع آبی، سنجش و ارزیابی و دستیابی به راهبردهایی جهت تخصیص و مدیریت منابع آب به منظور بررسی و مطالعه منابع آب سطحی صورت می گیرد.

در منابع آب زیرزمینی نیز، سه هدف حفاظت از منابع آب و تخمین آلودگی سفره های آب زیرزمینی، تخمین میزان آب و نوسانات سطح آب و بهره‌برداری از منابع مدلسازی های مربوط انجام می شود. مدلسازی هر یک از منابع آب های سطحی و زیرزمینی، بصورت جداگانه به روش های مختلف عددی و نرم افزاری امکان پذیر است در عین حال به منظور بازخورد کمی و کیفی بهتر می توان از سیستم های مدل سازی یکپارچه منابع آب استفاده کرد.

 مدیریت منابع آب

شرکت مهندسان مشاور آرین ستاک اندیش

محیط زیست برای ما
ما برای محیط زیست

شرکت مهندسین مشاور آرین ستاک اندیش با بیش از 13 سال سابقه و با کادری متخصص و مجرب در حوزه‌ی مدلسازی آلاینده‌ها و انتقال انتشار آلاینده ها آمادگی همکاری کامل در پروژه‌های مربوط به مدلسازی منابع آب و انتقال و انتشار آلاینده را داشته و پیشاپیش از اعتماد و حسن انتخاب شما سپاس‌گزار است.


دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − 12 =