مدیریت منابع آب

مدیریت منابع آب

مدیریت منابع آب با توجه به محدود بودن ذخایر آب شیرین در جهان و ایران و چالش های پیش آمده در استان های مختلف کشور به …
صفر کردن فلر

فلر و صفر کردن آن

صفر کردن فلر در گذشته جریان های تهویه و مازاد ایجاد شده در صنایع نفت و گاز و صنایع پایین دست آن ها مانند پالایشگاه ها …
زباله سوزها

زباله سوزها

زباله سوزها به طور کلی سه مدل استاندارد و دو مدل غیر رایج از زباله سوزها در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد که در ادامه …
گوگرد زدایی و روش‌ های مختلف آن

گوگرد زدایی و روش‌ های مختلف آن

روش‌ های مختلف گوگردزدایی مواد معدنی موجود در زغال سنگ شامل ترکیبات معدنی همچون گوگرد هستند که نقش مهمی در آلودگی هوا دارند. امروزه گوگرد زدایی …
بنزن چیست؟

بنزن چیست؟

بنزن چیست؟ بنزن یک مایع بی رنگ با بوی شیرین است. به شدت آتش زا و به سرعت تبخیر می شود. بنزن را می ‌توان …
برنامه مدیریت زیست محیطی (EMP)

EMP:برنامه مدیریت زیست محیطی

برنامه مدیریت زیست محیطی EMP جهت تعیین تاثیر هر پروژه بر محیط زیست، بایستی یک برنامه مناسب برای پایش مداوم EMP تدوین شود. برنامه مدیریت محیط …
نیروگاه ها و آلاینده های زیست محیطی

نیروگاه ها و آلاینده های زیست محیطی

نیروگاه ها و آلاینده های زیست محیطی تولید برق توسط نیروگاه ها علیرغم فراهم آوردن رفاه بیشتر برای جامعه می‌تواند اثرات نامطلوبی بر محیط زیست …
1 2 3 4 5 6 7